นายหน้าไทยแลนด์ ตัวแทนรับฝากขายบ้าน ที่ดิน อสังหาอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อบ้านและทรัพย์สินของคุณ โทร : 083-292-1956 คุณรวิสุดา

นายหน้าไทยแลนด์ ศูนย์รวมบ้านมือสอง ที่ดิน คอนโดและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  ขอเสนอบริการตัวแทนรับฝากขายบ้านและที่ดิน ด้วย "บริการมาตรฐานสากล"

:  โฆษณาฟรีทุกสื่อ : เราทำการตลาดครบวงจร เริ่มด้วยการโฆษณาขายทรัพย์สินใน 3 สื่อหลัก คือ

♦ โฆษณาในเว็บไซต์ www.Naina-thailand.com และในเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น Kaidee.com,  เว็บไซต์สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

♦ โฆษณา Social Meadia เช่น Facebook, Line, Youtube และอื่นๆ

♦ ป้ายประกาศหน้าบ้าน ที่ดิน คอนโด และบริเวณใกล้เคียง

:  ประเมินราคาขาย : เราจะหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาตลาด และแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อเป็นผู้ตัดสินใจ และร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขาย

:  รับผิดชอบทำงานแทน : เราจะเป็นทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาของท่าน โดยทำการตลาดและให้บริการผู้ซื้ออย่างครบวงจร เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินของท่าน โดยแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

:  คัดเลือกผู้ซื้อให้ท่าน : เราจะติดต่อและคัดเลือกผู้สนใจซื้อ โดยสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และพิจารณาความสามารถในการซื้อ ก่อนพาเข้าชมบ้านและที่ดินของท่าน

:  ป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ : เราจะพาลูกค้าผู้ซื้อเข้าชมทรัพย์สิน โดยมีการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในทรัพย์สินของท่าน ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ปิดการขายได้ราบรื่น : เราจะเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง เพื่อช่วยให้การตกลงซื้อขายบ้านและที่ดินได้อย่างราบรื่นไร้ข้อขัดแย้ง

:  จัดทำสัญญาซื้อขาย : เราจะจัดเตรียมและทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างท่านกับผู้ซื้อ เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อตกลงและป้องกันข้อโต้แย้งในภายหลัง

:  จัดสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ : เราจะให้คำปรึกษาและประสานงานกับธนาคาร เพื่อจัดสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อบ้านและที่ดิน รวมทั้งช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจขึ้น

คำนวณค่าใช้จ่ายการโอน : เราจะช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ภาษีเงินได้ฯ ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีและอากร เพื่อความสะดวกและรักษาผลประโยชน์ของท่าน

 ดูแลการโอนกรรมสิทธิ์เราจะประสานงาน ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และช่วยให้การโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงให้คำปรึกษาและจัดการเรื่องการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน การโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพย์

 

ผลประโยชน์สำหรับ ผู้ฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด

 • ฝากขายบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จ่าย...เมื่อขายได้เท่านั้น

 • ไม่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆที่จะเกิด ในการขายบ้านด้วยตนเอง

 

 • ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สิน การตั้งราคาขาย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

 • ได้รับบริการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 

 • มีตัวแทนให้บริการผู้ซื้อ นำชมบ้าน ให้ข้อมูล และต่อรองราคา

 

 • มีผู้ดูแลเรื่องการทำสัญญา การจดทะเบียนสิทธิ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์

 

 • ได้รับบริการค้นหาบ้านและทรัพย์สินอื่น จากเครือข่ายตัวแทนฯ

 

 • มีผู้ช่วยเหลือเลือกบ้านและที่ดิน ในรูปแบบและทำเลตามความต้องการ

 

 • มีโอกาสเลือกซื้อบ้านและที่ดิน ได้หลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม

 

 • มีคนกลางช่วยดูแลเรื่องเงื่อนไขราคา การจัดทำสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 

 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อ เพื่อโอกาสที่ดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 • มีผู้ดูแลเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน